Tanım Yapılma Nedenleri

Tanım Yapılma Nedenleri, Laparoskopi karın içinin bir endoskop ile gözlenmesi işlemidir. Laparoskopi önceleri sadece tanısal bir araç iken bugün neredeyse jinekolojik operasyonların tamamı laparoskopi ile yapılabilir hale gelmiştir.

Tanım Yapılma Nedenleri

Kimler uygun?

Genel durumu ameliyata elverişli olan herkeste laparoskopi yapılabilir. Ağır solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı posizyon kullanıldığından laparoskopi tercih edilmeyebilir. Çok aşırı şişmanlık veya geçirilmiş batın ameliyatları (özellikle mükerrer ise) varlığında laparoskopi yapılması tenkil güçlük arz edebilir.

Avantajları nelerdir ? 

Laparoskopi ile günümüzde artık açık ameliyatların çoğu yapılabilmektedir. Laparoskopinin avantajları;

1) Çoğu zaman ayaktan yapılabilmesi;

2) Cilt üzerindeki kesilerin çok daha küçük olması (0.5-1 cm);

3) Ameliyat sonrası daha az ağrı hissedilmesi;

4) İşe geri dönmenin daha hızlı olmasıdır.

İçeride yapılan operasyonun boyutu açık cerrahi ile aynıdır.